FŐTÁV-Kiserőmű Kft.

Rólunk

A Csepeli Hőszolgáltató Kft. 2007-ben jött létre, fő tevékenységét a távfűtés és a távhűtés területén végzett szolgáltatások tették ki. A Társaság egyedüli tulajdonosa a FÕTÁV Zrt., a Társaság által nyújtott szolgáltatások kedvezményezettje a Budapest, XXI. II. Rákóczi Ferenc út 107.-115. szám alatti Rákóczi Liget Társasház, melyben 481 db távfűtött és egyben távhűtött lakás, valamint 26 db üzlethelyiség található. A Társasházzal kötött közüzemi szerződésben a Csepeli Hőszolgáltató Kft. arra vállalt kötelezettséget, hogy a szerződésben rögzített feltételek mellett hő- és hidegenergia teljesítménnyel (fűtési- és hűtési-, használati melegvíz) áll a Társasházban lakó felhasználók rendelkezésére a fogyasztási helyen található hőközpontokban. A Csepeli Hőszolgáltató Kft. az ehhez a szolgáltatáshoz szükséges energiahordozókat a FÕTÁV Zrt.-től vásárolja meg; az így szolgáltatott hő- és hűtési teljesítményt pedig az alapvezetékeken elhelyezett hőmennyiségmérő pontokon mért havi összfogyasztás alapján számolja el.
A tulajdonos döntése alapján a Csepeli Hőszolgáltató Kft. 2016-ban megvásárolta a FÕTÁV-KOMFORT Kft.-től az annak tulajdonát képező 6 db gázmotoros kiserőművet. A Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal jogerős engedélye alapján a Társaság 2016. március 1- től hő - és villamos energiát is termel, természetesen továbbra is magas szakmai színvonalon ellátja a Rákóczi Liget Társasház fűtését és hűtését. A termelt hőenergiát a Társaság a FÕTÁV Zrt., míg a villamos energiát villamos energia kereskedő cég részére értékesíti.
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-886030/83 számú végzésével 2016. június 14- én helyt adott a Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság változásbejegyzési kérelmének, melynek következtében a cég új elnevezése: FÕTÁV-Kiserőmű Villamos energia-, Hőtermelő és Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A cég rövidített elnevezése: FÕTÁV-Kiserőmű Kft.